Government ayurveda college junagadh

GOVERNMENT AYURVEDA COLLEGE
JUNAGADH

Department of Samhita Siddhanta

Dr. Shiv dayal Sharma

Professor

GB-I-22517

AYSS00867

17/04/1971

20/03/2019

M.D. Samhita

19 Years

ayursdsharma@gmail.com

Vd. Neeta C Patel

Lecturer

GB I-14618

AYSS00664

30/07/1981

09/09/2008

M.D. (Ayu.)

14 yrs. 6 months.

neetptl34@gmail.com

Dr. Rupesh Mansukhlal Wadher

Associate Professor (Reader)

GB I 17074

AYUSS00905

07/01/1983

21/05/2019

M.D. Ayu Samhita

13 years

dr.rwadher@gmail.com

Dr. Chandani Y. Goswami

Lecturer , Samhita Siddhant

AYSS00989

20/05/1990

21/05/2019

MD (Ayu), Ph.D (Ayu)

3 yrs 6 months (5 yrs 6 months including Ph.D. experiance)

chandaniayu90@gmail.com

Borisagar Rahulkumar Rameshbhai 

Lecturer, Sanskrit

Not Applicable

AYSN00498 

25/01/1995

13/06/2020

B.A, M.A, B.ED, SET, NET – JRF

3 years 3 months 

rahulborisagar99@gmail.com

Department of Rachana Sharir

Dr. Gajendra Gangadhar Gurav

Reader CL-1

GB-I 22730

AYRS00425

02/11/1981

16/05/2019

BAMS , MD AYURVED RACHANA SHARIR

12 years

guravgajendra09@gmail.com

Dr. Jignesh Chauhan

lecturer

AYST00706

21/01/1990

07/09/2017

M.S (SHALYATANTRA)

6 years

jignesh.chauhan1444@gmail.com

Department of Kriya Sharir

Prof. Neeraj Kumar Sharma

Professor Kriyasharir

GB I 22890

AYKS00401

06/08/1971

20/03/2019

BAMS, MD KRIYASHARIR, Ph.D

20 years. 6 months

ayurneeraj@gmail.com

Dr. Archana Bairagi

Lecturer Senior Scale ( Reader) Class I

GB- I – 22982

AYKS00601

17/05/1981

21/10/2021

M.D. (Ayurveda)

12 Years 10 Months

drarchanabairagi@gmail.com

Dr Pankaj Kothari

Lecturer Kriya Sharir

GB I 23984

AYKS000417

20/04/1984

21/04/2023

MD PhD( Kriya Sharir)

7.9 years

kotharipankaj579@gmail.com

Department of Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana

Dr. Alpesh Thobhanbhai Jarsania

PROFESSOR, CLASS-I

AYRB00352

16/05/1977

08/08/2008

M.D. (AYU.), Ph.D.

17 YEARS 6 MONTHS

ALPESHJARSANIA@GMAIL.COM

Dr. Rahul Kanjibhai Shingadiya

Lecturer

GB-I 18450

AYRB01237

14/01/1988

27/07/2019

MD (Ayu), PhD

4 years 10 months

shingadiyarahul@yahoo.in

Department of Roga Nidan

Dr. Gautam Kumar Jain

Professor

AYUKC01725

20/09/1972

19/09/2019

M.D.,Ph.D

20 years

drgkjain72@yahoo.com

Dr Taruna K. Modhera

Lecturer, Class-2

GBI – 14833

AYRN00505

23/08/1982

17/02/2018

MD (Ayu)

7 year 10 months

drtaruna_2006@rediffmail.com

Vd Javed Ghumara

Lecturer

GB I 17306

AYRN00047

10/05/1987

06/07/2023

MD (Ayu) 

6 Year 10 Month

drjavedghumara2012@gmail.com

Department of Dravyaguna

Prof (Vd) Hariom N Gupta

Professor

GB I – 22093

AYDG00956

17/09/1974

20/03/2019

MD (Dravya Guna); Ph.D

16 Years 9 months

ayurdrhariom@gmail.com

Dr. Arti Narottambhai Rupani

Lecturer (Deputed)

GB I 14077

AYDG00711

08/10/1979

29/01/2015

M.D. (Ayurved)

8 years

rupani557@gmail.com

Department of Swastha Vritta

Dr. Parthiv Gopalbhai Bhatt

Professor

AYKC01311

13/04/1976

22/07/2022

M. D. – Kayachikitsa

20 Years

rupalparth@gmail.com

Dr. Amitabha Mapdar

Lecturer

AYSV00059

03/08/1981

19/07/2019

B.A.M.S, M.D(Swasthavrtta and Yoga), Ph.D (Swasthavrtta)

7 yrs 11 months

dramapdar@gmail.com

Department of Prasuti tantra stree roga

Dr. Nipa Alpesh Jarsania

PROFESSOR, CLASS – I

AYPS00170

19/12/1976

08/08/2008

M.D.(AYU.), Ph.D.

17 YEARS 6 MONTHS

DRNIPAAJARSANIA@GMAIL.COM

Vd. Chetna Kodinariya

Lecturer

GB-I -14808

AYPS00570

02/01/1982

30/01/2015

MS(AYU)

14 years

drchetnapatel@gmail.com

Dr Krupaben Dipakbhai Patel

Reader

AYPS00674

01/04/1985

06/12/2021

MS (Ayu.- PTSR)

11 years

krupatelshree@gmail.com

Department of Kaumar Bhritya

Dr.Bharvi B.Trivedi

READER (ASSOCIATE PROFESSOR)

GB I 13667

AYKB00445

12/09/1978

04/06/2019

MD(Ayu)

13years, 10months

drbharvitrivedi@gmail.com

Dr Amit Veljibhai Rupapara

Deputed lecturer in kaumarbhritya dept.

AYPS01037

08/08/1985

18/04/23

M.S. Ph.d.(SRPT)

5 yr

dr.amitrupapara@yahoo.com

Department of Shalakya

Dr. Krishna Jayantilal Makadia

Reader

GB I 13048

AYSK00543

11/11/1976

01/06/2019

M.S.(AYU)

12 years 5 months

drkrishna1111@gmail.com

Dr. Anant Javle

Lecturer

AYSK00569

21/06/1979

29/01/2015

MS(Ayurved) Shalakya Tantra

11 years 10 months

antjav2001@gmail.com

Department of Shalyatantra

Dr. Anita K. Kataria

Reader( Associate professor), Class-1

GB I 10748

AYST 00802

05/02/1968

05/09/2008

M. D. (Ayu)-Shalyatantra, D.Y Ed.

14 years 5 months

drakataria@yahoo.com

Dr Parth Pandya

Assistant professor

GB I – 18186

Accordion Content

12/09/1988

18/4/2023

MS (Ayu.) Shalyatantra

3.5 years

drparthpandya88@gmail.com

Department of Kayachikitsa

Dr. Bharat Ambabhai Mungara

Associate professor

GB I 14996

AYKC01322

13/03/1982

08/09/2008

M. D. (Ayu)

14 years, 04 months

Patanjaliayucare@gmail.com

Vd. Atul Govindbhai Satasiya

ASSISTANT PROFESSOR (LECTURER) CLASS-II

GB(I)13591

AYKC00062

25/03/1977

01/09/2016

M.D. AYURVED (KAYACHIKITSA)

7 YEAR 6 MONTH

dragsatasiya@gmail.com

Dr. Bhagyashri nileshbhai bhimani

Lecturer class-2

AYKC00062

04/08/1990

30/11/2021

BAMS MD

2 YEAR 2 MONTH

bhimanibhagyasri123@gmail.com

Department of Panchkarma

Dr. Pawan G. Sharma

Associate Professor

GB I- 22861

AYPK00428

28/08/1978

07/06/2019

M.D. Panchkarma

14 Years 6 Month

drpawan786@yahoo.com

Dr Jayeshji jesaji Odedra

Lecturer class-2

GB I -17307

AYPK 00622

28/05/1986

27/07/2019

MD , PhD ( ayurved) Panchkarma

6 years

drjayeshodedra@gmail.com

VD Krishna H Thanki

DEPUTED LECTURER

GJ-I-14812

AYPK00478

17/01/1982

25/06/2011

M.D., Ph.D (Ayu)

13 years 9 month

khthanki@yahoo.co.in